In het kader van de regiefunctie die gemeenten dienen te vervullen in veiligheidsnetwerken heeft de leerstoel Veiligheid en Burgerschap in samenwerking met de Dienst Onderzoek en Statistiek een onderzoek uitgevoerd naar de structuur van veiligheidsnetwerken en in het bijzonder de positie die gemeenten innemen in veiligheidsnetwerken. Als casus is gekozen voor het veiligheidsnetwerk van organisaties die zich bezig houden met drank- en drugsoverlast in Oost-Watergraafsmeer. 

De centrale vraag in het onderzoek is: Hoe ziet het netwerk van organisaties dat zich bezighoudt met de bestrijding van drugs- en drankoverlast in Oost-Watergraafsmeer eruit en welke plaats neemt het stadsdeel hierbij in met het oog op haar regiefunctie? Een sociale netwerkanalyse (een kwantitatieve onderzoeksmethode) is toegepast om hier inzicht in te verkrijgen.


Opdrachtgever
Vrije Universiteit Amsterdam & Gemeente Amsterdam


Auteurs
Jolijn Broekhuizen, Ronald van Steden, Hans Boutellier en Jeroen Slot


ISBN
9789078223184​


2010


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners