Het hoofddoel van het 8 tot 8 traject is bij risicojongeren de ontwikkeling van een criminele carrière te voorkomen. De criminaliteit van de deelnemende jongeren dient ofwel te verminderen, ofwel stabiel te blijven (zodat er geen doorstroom plaatsvindt van een lichte naar een zwaardere doelgroep). De bevindingen in de huidige rapportage laten zien dat het 8 tot 8 traject bij deze (selecte) onderzoeksgroep vooral in het laatste geslaagd is. Bij een groot aantal jongeren is het criminele gedrag stabiel, dus niet toegenomen. Bij een kleiner aandeel is er ook sprake van een afname van criminaliteit. De 8 tot 8 coaches zetten op verschillende terreinen in om preventie tegen crimineel gedrag te bieden. Vooral op het gebied van vrije tijd en omgang vrienden en op het terrein van werk en onderwijs komen hier positieve resultaten uit naar voren. Ondanks dat niet alle risicofactoren bij de onderzochte 8 tot 8 jongeren zijn verdwenen, is een groot aantal wel afgenomen. De resultaten binnen het gezin en in de psychische en lichamelijke gezondheid zijn minder eenduidig. Op sommige factoren is er sprake van een verbetering, op andere juist van een verslechtering. Mogelijke reden hiervoor, is dat juist bij deze twee gebieden de rol van de coach veelal beperkt blijft tot een verwijzing naar de juiste hulpverlening (Van Montfoort et al. 2009).  


Opdrachtgever
Directie Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Amsterdam​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen, Esther Jakobs en Ilse de Groot​


Augustus 2010


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners