Bureau Broekhuizen, voor actiegericht onderzoek

Lokaal weerbaar tegen ondermijnende processen

Het is van belang dat gemeenten meer weerbaar tegen ondermijnende processen worden. Op verzoek van het ministerie van BZK tekende ik met het Verwey-Jonker Instituut hier 7 handreikingen over op. Deze handreikingen komen uit de praktijk van een tiental gemeenten, die deelnemen aan de Leerkring Lokaal Weerbaar. 

 

Manieren om meldingsbereidheid ondermijning te verhogen

De complexiteit en verborgenheid van ondermijnende criminaliteit vraagt om een integrale aanpak. Burgers kunnen hierin een steentje bijdragen door criminaliteit – zoals hennepteelt en harddrugshandel – bij de overheid te melden. Zes gemeenten in Brabant-Zeeland zetten interventies in om de meldingsbereidheid van burgers te vergroten. Bureau Broekhuizen en Mehlbaum Onderzoek evalueerden eind 2019 de eerste drie interventies: een hennepcontainer en een Xtacy-parfum (Veiligheidsmarkt Heusden) en een sessie met een Xtacy-geur (Veiligheidsdag Woensdrecht). Het onderzoek laat zien dat de ingezette interventie voor meer bewustzijn van de ernst van de problematiek zorgen, meer kennis over signalen en meer kennis over (anonieme) meldmogelijkheden. Hiernaast is er bij een redelijk deel van de deelnemers een positieve ontwikkeling in de inschatting van de eigen meldingsbereidheid. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit ook tot meer feitelijk meldgedrag leidt.

Meer publicaties

 

In de media

Brabanders klikken niet

Aandacht in item Editie Nl over ons onderzoek naar meldingsbereidheid ondermijning. Bekijk hier het item.