Onderzoek in vijf gemeenten laat zien dat gemeentelijke medewerkers in hun werk geregeld te maken krijgen met intimidatie en bedreiging en soms met (een poging tot) omkoping. Gemeenten kunnen meer doen om weerbaarder te worden tegen ongewenste externe druk. Het tegengaan van ongewenst gedrag van burgers moet bijvoorbeeld beter onder de aandacht worden gebracht van alle afdelingen en uitvoeringsorganisaties van een gemeente. 


Opdrachtgever
Ministerie van BZK​


Auteurs
Jolijn Boekhuizen, Maaike van Kapel, Menno Ezinga en Hans Boutellier​


Met medewerking van
Suzan de Winter-Koçak en Anne Wester​


ISBN
9789058309693​


Oktober 2019


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners