Allochtone politiemensen zijn hard op weg om een volwaardige plaats binnen de politie te verwerven. Hun geschiktheid voor het vak staat niet ter discussie. Discriminatie van allochtone agenten binnen de korpsen komt voor, maar blijft binnen de perken. Er blijkt onder de collega's juist veel waardering te zijn voor de specifieke kennis die allochtone agenten meebrengen. Toch spelen vrij veel allochtone agenten met de gedachte de politie te verlaten. Mede doordat zij het gevoel hebben achtergesteld te worden bij promoties en toedeling van bijzondere taken. Een verhoogde uitstroom van allochtone medewerkers doorkruist het diversiteitsbeleid bij de politie en zou neerkomen op kapitaalvernietiging.


Opdrachtgever
Politie en Wetenschap​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen, Judith Raven en Frans Driessen​


2007


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners