De Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht ontving subsidie van het Ministerie van BZK voor onderzoek ten behoeve van gemeenten in het kader van het programma Weerbaar bestuur. Deze overkoepelende analyse betreft de eerste tranche van vijf gemeenten, die inmiddels is gevolgd door een tweede tranche van vijf waarvoor het onderzoek in 2019 zal worden uitgevoerd. Deze notitie beschrijft de overkoepelende bevindingen. 


Opdrachtgever
Ministerie van BZK​


Auteurs
Hans Boutellier, Yarin Eski, Mauro Boelens, Jolijn Broekhuizen​


ISBN
9789058309693​


Oktober 2019


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners