Het voordeel van solosurveillance lijkt evident. Bepaalde taken kunnen in principe met de helft van het personeel worden uitgevoerd. Het personeel dat de korpsen zo besparen, kan op andere plekken of voor ander werk worden ingezet. Maar nadelen zijn er ook. Het meest tot de verbeelding spreekt het grotere veiligheidsrisico dat alleen opererende politiemedewerkers zouden lopen. Dat alles noodzaakt de politieleiding tot een zorgvuldige strategie bij de invoering en toepassing van solosurveillance, waarbij er veel aandacht wordt gegeven aan het veiligheidsaspect. Op die manier kan veel weerstand worden weggenomen. Wat de veiligheidsrisico’s betreft, blijkt uit dit en ook uit buitenlands onderzoek ondubbelzinnig dat politiemedewerkers die solosurveillance draaien, beduidend minder risico lopen in gevaarsituaties verzeild te raken dan politiemedewerkers die als koppel werken. De angst voor verminderde veiligheid in de solosurveillance is dus ongegrond.


Opdrachtgever
Politie en Wetenschap​


Auteurs
Sofie Esselink, Jolijn Broekhuizen en Frans Driessen​


2008


Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Bureau Broekhuizen. Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners