Meer dan 90% van de 186 geobserveerde interacties verloopt zonder enige vorm van escalatie. Deze interacties vinden vooral plaats op de hoofdwegen en worden bijna altijd door de politie geïnitieerd. Als er contact is, verloopt dit goed en zonder escalatie. De informatiepositie kan vergroot worden door allochtone burgers in de wijken meer op te zoeken. Door er een relatie mee op te bouwen kan er informatie gedeeld worden. Verminder tegelijkertijd de selectieve aandacht voor allochtone jonge mannen in controles.


Opdrachtgever
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland


Auteurs
Jolijn Broekhuizen & Shanna Mehlbaum


Met medewerking van
Anne Wester, Kyra van den Akker, Janne Landsman en Hans Boutellier


ISBN
978908304822


December 2019


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners