In deze bijdrage hebben we vanuit een methodologisch oogpunt verkend wat het uitgangspunt van een improvisatiemaatschappij betekent voor beleidsmakers en professionals die vorm proberen te geven aan het veiligheidsbeleid. Juist als gevolg van de onzekerheid en complexiteit waardoor de huidige maatschappij wordt gekenmerkt, is er behoefte aan zekerheid en controle. Het evalueren van veiligheidsprogramma’s hoort hierbij. De realistische evaluatiebenadering biedt ons inziens hiertoe in potentie meer handvatten dan de klassieke evaluatiebenadering om het effect van veiligheidsprogramma’s te vergroten.


Auteurs
Shanna Mehlbaum en Jolijn Broekhuizen​


Met medewerking van
Anne Wester, Kyra van den Akker, Janne Landsman en Hans Boutellier


ISBN
9789462369412​


Oktober 2019


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners