De complexiteit en verborgenheid van ondermijnende criminaliteit vraagt om een integrale aanpak. Burgers kunnen hierin een steentje bijdragen door criminaliteit – zoals hennepteelt en harddrugshandel – bij de overheid te melden.

Op verzoek van RIEC-Taskforce Brabant-Zeeland onderzochten we in 2018 in hoeverre burgers bereid zijn om ondermijnende criminaliteit te melden en welke factoren hierin een rol spelen.


Tussen 2019-2022 voerden we vervolgens evaluaties uit van verschillende interventies gericht op het verhogen van de meldingsbereidheid van burgers:

  • Xtacy-geur (al dan niet in een bredere sessie)
  • Hennepcontainer
  • Immersive Room Bijtende Bende
  • Game Eenheid75
  • Escaperoom Eenheid75  
  • VR ondermijning 

De bevindingen zijn in verschillende deelrapporten opgetekend. In het interactieve eindrapport zijn de resultaten van alle onderzoeken samengevat.Opdrachtgever
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland


Auteurs
Jolijn Broekhuizen & Shanna Mehlbaum


Met medewerking van
Anne Wester, Kyra van den Akker, Janne Landsman en Jasmijn de Boer


ISBN
9789083048222
9789083048215
9789083048208
9789083048246
9789083048291
9789083048277
9789083249315
9789083048239


December 2018 - December 2022


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners