Dit onderzoek laat zien dat de inzet van VR in een training kan zorgen voor inhoudelijke verdieping aangaande een specifiek (complex) thema. Deelnemers aan training met VR krijgen hiernaast een goed idee van de mogelijkheden van de inzet van VR-simulaties binnen hun werkgebied. 

Tot slot lijkt de training bij te dragen aan de ketensamenwerking tussen relevante partners.


Opdrachtgever
Mellink Sociale Veiligheid​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen 


Met medewerking van
Lex Mellink en Pascal Cramer​


April 2019


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners