In dit document geven we handelingsrichtingen weer om het thema weerbaarheid op de kaart te zetten en houden bij een gemeente: bestuurlijk en ambtelijk. Dit document is gebaseerd op kennis uit (met name) de Leerkring van het jaar 2023. Deze leerkring organiseerden Bureau Broekhuizen en het Verwey-Jonker Instituut op verzoek van het ministerie van BZK.Opdrachtgever
Ministerie van BZK


Auteurs
Jolijn Broekhuizen, Freek de Meere


Februari 2024


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners