De laatste jaren is er veel verbeterd in Culemborg. Toch zijn er een aantal hardnekkige problemen, zoals autobranden. Zij zijn het meest zichtbare verschijnsel van een aantal structurele problemen die het veiligheidsgevoel ondergraven en het gezag ondermijnen. De gemeente startte daarom een project om de aanpak van sociale veiligheid een impuls te geven. Dit rapport is daar onderdeel van. Het bestaat uit drie delen. In het eerste deel is de veiligheidssituatie in Culemborg in kaart gebracht op basis van interviews met professionals en bewoners. 

De resultaten waren input voor een conferentie in september 2017. Het verslag van deze conferentie vormt het tweede deel van dit rapport. Het derde deel omvat conclusies en aanbevelingen gebaseerd op het onderzoek, de conferentie en op inzichten die het Verwey-Jonker Instituut heeft opgedaan in andere gemeenten.Opdrachtgever
Gemeente Culemborg


Subsidie
Ministerie van BZK


Auteurs
Rozetta Meijer, Hans Boutellier en Jolijn Broekhuizen


Met medewerking van
Anne Wester, Kyra van den Akker, Janne Landsman en Hans Boutellier


ISBN
9789058308535​


November 2017


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners