Deze vervolgevaluatie laat zien dat de implementatie van de extra en versnelde maatregelen om de sociale veiligheid op en rondom het spoor te verbeteren in grote lijnen volgens planning is gerealiseerd. Dit betekent echter niet dat elke maatregel ook een (positieve) invloed heeft op de sociale veiligheid: de objectieve veiligheid en de subjectieve veiligheid van reizigers en medewerkers. Van vier van de maatregelen hebben we op basis van dit onderzoek aannemelijk kunnen maken dat ze een positieve invloed hebben op de sociale veiligheid op en rondom het spoor. Veelal gaat het echter om een positief effect op maar een enkel element van de sociale veiligheid, meestal het veiligheidsgevoel van de medewerkers. 

De invloed van dit maatregelenpakket op de sociale veiligheid op en rondom het spoor is op dit moment dus beperkt, zeker als het gaat om de objectieve veiligheid en de veiligheidsbeleving van reizigers. Deze vervolgevaluatie laat wel enkele kansrijke aanpassingen zien waarmee het mogelijk lijkt een groter positief effect van een deel van de maatregelen te realiseren.


Opdrachtgever
WODC, Ministerie Veiligheid en Justitie​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen, Shanna Mehlbaum en Maaike van Kapel​


Met medewerking van
Ahmed Hamdi en Lars Kleijne​


ISBN
9789058308351​


September 2017


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners