Wetenschappers en filosofen hanteren verschillende indelingen om soorten of dimensies van vrijheid te onderscheiden. Zo onderscheidde Roosevelt bijvoorbeeld de Four Freedoms: Freedom of speech; Freedom from want; Freedom from fear; Freedom to worship God in your own way.  En een ander onderscheid is gemaakt tussen positieve en negatieve vrijheid door Berlin. Op basis van literatuur, de expertinterviews en de gesprekken met bewoners hebben wij tien inhoudelijke dimensies van vrijheid onderscheiden op drie verschillende hoofdelementen in Amsterdam: basisvrijheid, vrijheid en de overheid en vrijheid en de burger(s).  


Opdrachtgever
Directie Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Amsterdam​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen, Josca Boers, Jeroen Slot ​


November 2012


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners