In het onderzoek onder jongeren is gekeken naar drie dimensies die een voedingsbodem voor radicalisering kunnen vormen: een sociale dimensie, een religieuze dimensie en een politieke dimensie. Onderwerpen binnen de sociale dimensie lijken bij een klein deel van de bevraagde jongeren een potentiële voedingsbodem voor radicalisering te zijn. De religieuze weerbaarheid van in het bijzonder islamitische jongeren is, vanwege de mogelijke radicale invloeden op het internet en bij personen die lezingen verzorgen, een aandachtspunt. Binnen de politieke dimensie valt op dat een klein deel van de jongeren negatief is over de relatie met de politie en de wijze waarop deze handelt. Jongeren zonder migratieachtergrond vallen in negatieve zin op waar het gaat om hun mening over vluchtelingen en migrantengroepen. Bij bijna twee op de tien bevraagde autochtone jongeren is op dat vlak sprake van een negatief sentiment.


Auteurs
Rozetta Meijer, Tom van Ham, Maaike van Kapel, Jolijn Broekhuizen en Anton van Wijk​


Met medewerking van
Maarten Kwakernaak​


ISBN
9789058309044​​


2018


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners