In de gemeenten Nijmegen, Culemborg en Zaltbommel is onderzocht welke rollen sleutelfiguren spelen bij het tegengaan van radicalisering, hoe zij daarin samenwerken met de gemeente en waar kansen liggen voor meer samenwerking. In dit rapport geven we een overkoepelend beeld van de naar voren gekomen (verbeter)punten, daaruit gedestilleerde aanbevelingen en wat gemeenten van elkaar kunnen leren. 


Opdrachtgever
Gemeente Nijmegen​


Auteurs
Rozetta Meijer en Jolijn Broekhuizen​


ISBN
9789058308481​


-


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners