Gezamenlijk onderzoek van de Leerstoel Veiligheid en Burgerschap van de VU, O+S van de gemeente Amsterdam en de politie Amsterdam-Amstelland laat zien dat een juiste bejegening van burgers de sleutel is naar meer vertrouwen in de politie. De burger wil serieus genomen worden door de politie en wil dat de politie benaderbaar is. Dit zorgt voor tevredenheid over het contact met de politie, wat de basis vormt voor het vertrouwen in de politie.   


Opdrachtgever
Directie Openbare Orde en Veiligheid & Politie Amsterdam-Amstelland


Auteurs
Jolijn Broekhuizen, Bas van Stokkom, Dorian Schaap en Dennis Maier


Met medewerking van
Hans Boutellier en Josca Boers


December 2015


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners