In deze notitie gaan we in op ontwikkelingen in de samenleving en hoe de dienstverlening van de politie daarop kan worden afgestemd, meer in het bijzonder in de buitengebieden. Daarbij baseren we ons op eerder onderzoek, interviews met stakeholders en de gesprekken in twee focusgroepen van buitenstaanders. De notitie is een richtinggevende samenvatting van het gehele project met zes concrete ideeën voor verbetering van de dienstverlening.


Opdrachtgever
Politie Oost-Nederland​


Auteurs
Hans Boutellier, Ronald van Steden, Hans Rodenburg en Jolijn Broekhuizen​


ISBN
9789058307880​


December 2016


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners