Binnen KIS ontwikkelden we een onderzoeksinstrument voor gemeenten waarmee de voedingsbodem van radicalisering vastgesteld kan worden. Het instrument brengt risico’s en mogelijkheden in beeld, bij jongeren met een islamitische achtergrond en bij hun omgeving. De kennis die gemeenten vanuit dit instrument verkrijgen, kan worden ingezet om het preventieve beleid te versterken. Inzicht in de voedingsbodem voor radicalisering kan een impuls geven aan bestaand beleid. Het onderzoeksinstrument biedt gemeenten mogelijkheden voor een gefundeerde aanpak van de radicaliseringsproblematiek. Door in te zetten op factoren die jongeren vatbaar maken, kunnen gemeenten mogelijke problemen in de kiem smoren.


Opdrachtgever
Ministerie van SZW en Kennisplatform Integratie & Samenleving​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen​


Met medewerking van
Maaike van Kapel en Freek Hermens​


ISBN
9789058308023​


Maart 2017


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners