Tot op heden is er relatief weinig onderzoek verricht naar het institutioneel vertrouwen van jongeren in Nederland. In het rapport wordt dit voor het eerst op basis van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve bronnen onderzocht. In totaal zijn 38 jongeren geïnterviewd, groepsgesprekken met vertegenwoordigers van politiek, onderwijs en politie gevoerd en zijn voor het vertrouwen in de politie de resultaten van een enquête onder bijna 1.000 jongeren geanalyseerd. Het onderzoek laat zien dat jongeren met een migratieachtergrond en jongeren die opgegroeid zijn in een kwetsbare wijk beduidend minder vertrouwen in de politie hebben.  


Opdrachtgever
Ministerie van SZW – Kennisplatform Integratie & Samenleving​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen, Maaike van Kapel, Majone Steketee, Lilian Roetman​


Februari 2018


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners