Op verzoek van het RIEC-Amstelland en de MVA onderzochten we de wijze waarop Amsterdamse makelaars omgaan met het screenen op en melden van criminaliteit, zoals witwassen.

Het onderzoek laat zien dat de meeste huur-, aankoop- en verkoopmakelaars een screening uitvoert van de cliënt, maar dat dit wat minder het geval is bij de wederpartij. Twee derde van de makelaars heeft in het geval van een vermoeden van een ongebruikelijke transactie deze gemeld bij de FIU. De meldingsbereidheid bij een constatering van criminele huur is lager. Daar heeft slechts een kwart melding van een crimineel signaal of vermoeden gedaan.

Uit het onderzoek komen vijf factoren naar voren die van invloed zijn op de bereidheid tot het screenen en onderzoeken van cliënten, de wederpartij en nieuwe huurders:

 • De ervaren uitvoerbaarheid en moeite van onderzoeken en screenen  
 • De subjectieve inschatting van de makelaar of een onderzoek nodig is
 • De beschikbaarheid van externe screeningsorganisaties
 • Kennis over de Wwft 
 • Ervaren verantwoordelijkheid

Zes factoren beïnvloeden de bereidheid tot melden:

 • Kennis over de Wwft
 • Het hebben van een FIU account
 • Niet melden omdat de overeenkomst of transactie niet rond is gekomen
 • Kennis en inschatting meldproces 
 • Kosteninschatting van niet melden
 • Ervaren verantwoordelijkheid


Opdrachtgever
RIEC Amsterdam-Amstelland
Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA)


Auteurs
Jolijn Broekhuizen


ISBN
9789083249308


Januari 2022


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners