De afgelopen weken hebben we (Team CoroPol*) in opdracht van de gemeenten Arnhem en Amsterdam openbare orde en veiligheid bespiegelingen gemaakt met betrekking tot Covid-19. In dit document behandelen we de effecten van de coronacrisis op de openbare orde en veiligheid op lokaal niveau. Wat zien we en wat kunnen we verwachten? Met toestemming van de gemeenten Amsterdam en Arnhem delen we graag de hoofdlijnen van onze bevindingen vanuit de gedachte dat ook anderen (gemeenten, politie en justitie) hier baat bij kunnen hebben.    

*Team CoroPol bestaat uit de Bureaus Bervoets, Beke, Broekhuizen en LandmanAuteurs
Wouter Landman, Henk Ferwerda, Eric Bervoets en Jolijn Broekhuizen


mei 2020


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners