Het is van belang dat gemeenten meer weerbaar tegen ondermijnende processen worden. Op verzoek van het Ministerie van BZK tekende Bureau Broekhuizen met het Verwey-Jonker Instituut de belangrijkste lessen uit de praktijk op om deze ‘lokale weerbaarheid’ te verbeteren. Deze handreikingen komen uit de Leerkring Lokaal Weerbaar, waarin een tiental gemeenten tussen 2019 en 2021 kennis uitwisselden.


Opdrachtgever
Ministerie van BZK


Auteurs
Drs. Jolijn Broekhuizen
Dr. Roos de Wildt


ISBN
9789083048284


Februari 2022


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners