Op verzoek van de Taskforce Brabant-Zeeland voerden wij een onderzoek uit naar de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

Verkennen: Een tiental oriënterende gesprekken, een documentenanalyse en het bijwonen van een aantal bijeenkomsten.  Bevragen: een online enquête. Verdiepen: verdiepende interviews.

De bevindingen staan beschreven in de "rapportage" en het strategische advies naar aanleiding van het onderzoek staat in het "strategisch advies". 


Opdrachtgever
Taskforce Brabant-Zeeland​


Auteurs
Jolijn Broekhuizen, Hans Boutellier, Maaike van Kapel en Freek Hermens​


ISBN
Rapportage: 9789058307491​
Strategisch advies: 9789058307507​


Juli 2016


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners