Dit document bevat vragen en antwoorden over de inzet van de Wet Bibob bij gemeenten. Het gaat om praktische kennis uit de Leerkring Weerbaar Bestuur. Deze leerkring wordt sinds 2019 georganiseerd door Bureau Broekhuizen en Verwey-Jonker Instituut op verzoek van het ministerie van BZK.

De volgende vragen worden in het document beantwoord: 

  • Q1: Waar kan een gemeente de Wet Bibob voor gebruiken?
  • Q2: Wat is er mogelijk sinds de wetswijziging per 1 oktober 2022?
  • Q3: Kan een gemeente een risicobranche vergunningplichtig maken?
  • Q4: Is het een goed idee een drempelbedrag te hanteren?
  • Q5: Hoe kan het interne bewustzijn van het belang van de inzet van de Wet Bibob vergroot worden?
  • Q6: Wat kan een gemeente doen als er te weinig capaciteit voor Bibob-toetsing is?
  • Q7: Hoe kan ik als gemeente integriteitstoetsing inzetten in transformatiegebieden?


Opdrachtgever
Ministerie van BZK


Auteurs
Jolijn Broekhuizen en Roos de Wildt


December 2022


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners