Reclassering

 

Niet openbaar

Broekhuizen, J. & Lünnemann, K. (2017). Wat brengt ruim baan te weeg bij de reclassering? Resultaten enquête onder reclasseringswerkers en hun leidinggevenden bij de 3RO. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht /Verwey-Jonker Instituut.

Broekhuizen J. en Van Wonderen R. (2015). Daar doen we het voor! Opbrengsten van verslavingsreclassering. Derde meting. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Broekhuizen J. en Van Wonderen R. (2015). Daar doen we het voor! Opbrengsten van verslavingsreclassering. Tweede meting. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.