Radicalisering – sociale spanningen

 

Niet openbaar

Broekhuizen, J., Meijer, R., & Kapel, M. van (2017). Vatbaarheid en aantrekkingskracht voor radicalisering in Delft. Deel II: Preventief handelingskader voor de toekomst. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut

Meijer, R., Broekhuizen, J., Rodenburg, H. & Kapel, M. van (2017). Vatbaarheid voor en aantrekkingskracht voor radicalisering in Delft. Deel I: Probleemanalyse. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut

Van Wonderen R. en Broekhuizen J. (2011) Spanningen in buurten: theoretische verkenning en empirische toetsing van risico- en beschermingsfactoren voor polarisatieprocessen. Cahiers Politiestudies, 18 (1), 53-77.