Politie

 

Niet openbaar

Broekhuizen J., Schaap, D., Van Stokkom, B., Van Kapel M. (2018) Burgers serieus nemen. Over het vertrouwen van burgers in de Amsterdamse politie. Cahier Politiestudies, Jaargang 2018-1, nr 46: 49-72.

Dijkstra C., Broekhuizen J., Van Steden R. (2014) Anders kijken. Van probleemgericht sturen naar contextgericht beïnvloeden. Politie Amsterdam-Amstelland.