Huidige projecten

Analyse ondermijnende criminaliteit Amsterdam

Ik werk bij het RIEC Amsterdam-Amstelland mee aan verschillende gebiedsgerichte- en fenomeenanalyses op het gebied van ondermijnende criminaliteit.

Gebiedsgerichte opsporing

Op verzoek van Bureau Bervoets voer ik op dit moment voor Politie en Wetenschap een actieonderzoek uit in vier proeftuinen waar men bezig gaat met gebiedsgerichte opsporing. Samenwerkingspartner: Bureau Bervoets.

Intimidatie, bedreiging en omkoping lokaal bestuur

Ik voer op dit ogenblik met financiering van het ministerie van BZK in vijf gemeenten onderzoek uit naar de aard en omvang en de aanpak van intimidatie, bedreiging en omkoping van het lokaal bestuur. Samenwerkingspartner: Verwey-Jonker Instituut.

Ondermijning democratische rechtsorde in gemeenten

Binnen de Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht werk ik op dit moment mee aan een onderzoek in zes gemeenten naar ondermijning van de democratische rechtsorde. Onder andere ontwikkel ik een format voor een zogenaamd ‘ideologisch ondermijningsbeeld’ in aansluiting op de reeds bestaande criminele ondermijningsbeelden. Samenwerkingspartner: Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht en Mehlbaum Onderzoek.

Leerkring weerbaar bestuur

Op verzoek van het ministerie van BZK organiseer ik met het Verwey-Jonker Instituut in 2019 en 2020 een leerkring weerbaar bestuur voor gemeenten. Deze leerkring heeft tot doel kennis, ervaring en adviezen uit te wisselen tussen gemeenten onderling over kwetsbare processen en lokale weerbaarheid. Deelnemende gemeenten kunnen de gedeelde kennis als input gebruiken om lokaal de weerbaarheid en integriteit van de eigen organisatie te versterken.