Huidige projecten

Gebiedsgerichte opsporing

Op verzoek van Bureau Bervoets voer ik op dit moment voor Politie en Wetenschap een actieonderzoek uit in vier proeftuinen waar men bezig gaat met gebiedsgerichte opsporing. Samenwerkingspartner: Bureau Bervoets.

Intimidatie, bedreiging en omkoping lokaal bestuur

Ik voer op dit ogenblik met financiering van het ministerie van BZK in vijf gemeenten onderzoek uit naar de aard en omvang en de aanpak van intimidatie, bedreiging en omkoping van het lokaal bestuur. Samenwerkingspartner: Verwey-Jonker Instituut.

Ondermijning democratische rechtsorde in gemeenten

Binnen de Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht werk ik op dit moment mee aan een onderzoek in zes gemeenten naar ondermijning van de democratische rechtsorde. Onder andere ontwikkel ik een format voor een zogenaamd ‘ideologisch ondermijningsbeeld’ in aansluiting op de reeds bestaande criminele ondermijningsbeelden. Samenwerkingspartner: Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht en Mehlbaum Onderzoek.

Actieonderzoek Virtual Reality Veiligheidshuizen

Ik voer een actie-onderzoek uit naar de invloed van de inzet van Virtual Reality op de professionalisering, ketensamenwerking en informatiepositie binnen de Veiligheidshuizen Groningen en Dordrecht. Samenwerkingspartner: Mellink Sociale Veiligheid.

Ondermijning en weerbaarheid van de burger

Op verzoek van de Taskforce Brabant Zeeland onderzoek ik wat er onder burgers leeft aan kennis, ervaringen en attitudes rond ondermijnende criminele activiteiten. De kennis uit dit onderzoek kan gebruikt worden om de burger meer weerbaar te maken tegen ondermijnende processen en de zogenaamde maatschappelijke coalitie tegen ondermijning te versterken. Samenwerkingspartner: Verwey-Jonker Instituut.